#Kendimleyarış

365

Gün/Tasarım/Yazı

365 gün sürecek, her güne bir hikaye sığdırmaya çalışacağım tasarım çalışmaları.